Miot „J” w nowych domkach

Miot „J” w nowych domkach

Jessica (zamieszkała w Gdańsku)

Jasmine (zamieszkała w Żywcu)